IMIS: Integrated Marine Information System

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Janssen, Colin
ResearcherID

Instituten (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab)
 • Functie: Professor, Diensthoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 89 19
  GSM: + 32-(0)477-20 07 97
  Fax: +32-(0)9-264 37 66
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom
 • eCOAST, meer
 • Functie: Wetenschappelijk Directeur Milieu
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer

Projecten (19)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS)
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE
 • Biodiversity and ecosystem functioning in stressed environments
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee
 • Detection and isolation of harmful algae in the Belgian Part of the North Sea
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea)
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers"
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen
 • Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders
 • Studie van de biobeschikbaarheid en ecotoxicologie van metalen in aquatische milieus. Aanvraag voor uitbreiding basisuitrusting
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish
 • UGent Aquaculture R&D Consortium
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT)

Datasets (8)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Ecotox
 • ED-North Databank: Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem
 • ENDIS-RISKS fysico-chemische data en hyperbenthos van de Schelde, 2002-2006.
 • Epifaunal bryozoans sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982 and April 1983
 • Growth and competition of dinoflagellates in culture media with different N:P ratios
 • RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PDM (Plastics Detection Model)
 • RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PIM (Polymer Identification Model)
 • The effect of Cu-Ni mixtures on North Sea mussel larvae

Publicaties (604)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (274) [show]
Peer reviewed publicaties (15) [show]
Boeken (16) [show]
Boekhoofdstukken (58) [show]
Thesis [show]
Abstracts (124) [show]
Rapporten (30) [show]
Overige publicaties (45) [show]
Thesis (co-)promotor (41) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets